به همان ترتیب که با فرا رسیدن فصل گرما, لباس های تابستانی به تن می کنید باید هوای خودرو را نیز داشته باشید و فکری به حال لاستیک های خودرویی کنید که در گرمای تابستان آسفالت داغ و سوزان را می پیماید.